Znamy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Dnia 11 września 2018 r. wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2250 zł, zaś minimalna stawka godzinowa ustalona została w kwocie 14,70 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.