Jak podglądają nas służby? W jakich okolicznościach i jakie informacje zbierają? Przekrój tematu w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Duże kontrowersje pojawiły się w związku z powołaniem w 2016r do życia Krajowej Administracji Skarbowej, instytucja ta otrzymała szerokie kompetencje do kontroli obywateli w ramach prowadzonej działalności. Art. 118 ust 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016r o Krajowej Administracji Skarbowej, stanowi, iż kontrola prowadzona przez Krajową Administrację Skarbową jest niejawna i może polegać na:

  1. uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

  2. uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków przewozowych lub miejsc innych niż miejsca publiczne;

  3. uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

  4. uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;

  5. uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Poza szerokim zakresem kompetencji, duże kontrowersje budzi także:

  1. czas trwania kontroli, nawet do 18 miesięcy;

  2. nieokreślony czas archiwizacji uzyskanych danych;

  3. szeroki dostęp do infrastruktury firm telekomunikacyjnych i przesyłowych;

  4. mały nadzór sądów nad działaniem Krajowej Administracji Skarbowej, składane są tylko półroczne raporty;

  5. dostęp do danych grup zawodowych objętych tajemnicą zawodową np. lekarską.

Te i inne wątpliwości zostały zauważone i szeroko skomentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne podmioty

Krajowa Administracja Skarbowa nie jest jedyną instytucją której przyznano szczególne uprawnienia inne organy posiadające rozbudowany dostęp do danych dotyczących obywateli to Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna czy Żandarmeria Wojskowa. Ich uprawnienia można ogólnie określić jako prawo do uzyskania i utrwalenia treści rozmów, obrazów, dźwięków, danych cyfrowych, dostęp do korespondencji oraz przesyłek.